fbpx
Klinika Sportu

 

KLINIKA SPORTU fizjoterapia motoryka sport

Badanie ograniczeń i występujących asymetrii w celu ukierunkowania działań korygujących

 

Testy funkcjonalne to przede wszystkim ocena w systemie FMS (Functional Movements Screen) - zestawu fundamentalnych wzorców ruchowych człowieka, podlegających ocenie jakościowej. Podczas testu mamy możliwość identyfikacji ograniczeń i występujących asymetrii.


Badanie składa się z 7 zadań ruchowych dla których maksymalną łączną oceną jest 21 punktów. Punktacja poszczególnych zadań pozwala ukierunkować działania korygujące, reedukujc tym samym właściwe wzorce ruchowe i przywracając optymalną koordynację nerwowo-mięśniową. Z badaniem FMS łączymy również inne testy funkcjonalne specyficzne dla danej dyscypliny sportowej lub aktywności, jaką wykonujesz.


 

 

Badanie funkcjonalne jest jednym ze składowych systemu opieki nad sportowcami. W całościowy sposób obrazuje możliwości ruchowe, ze szczególnym naciskiem na wyszukiwanie słabych stron i zaburzeń układu ruchu. Umożliwia precyzyjne układanie treningów, treningów kompensacyjnych oraz monitorowanie prawidłowego rozwoju ciała.


TESTY WYKONUJEMY DWUKROTNIE, CELEM MOŻLIWOŚCI PORÓWNANIA WYNIKÓW I ICH OCENY W KONTEKŚCIE PRZEPRACOWANEGO OKRESU.


Po wykonaniu badania otrzymasz pełen raport, a jeśli tylko zechcesz ułożymy dla Ciebie indywidualny program treningu funkcjonalnego wraz z zaleceniami który powinieneś realizować, celem podniesienia poziomu swojej sprawności (usługa dodatkowa). Stosując się do nich zwiększamy swoją sprawność fizyczną, oraz umożliwiamy zmniejszenie ryzyka wystąpienia kontuzji!

 

Korekcja wcześnie wykrytych zaburzeń funkcjonalnych pozwoli cieszyć się uprawianiem sportu z mniejszym ryzykiem wystąpienia kontuzji

Zobacz również:

Terapia indywidualna   Rehabilitacja okołooperacyjna   FMS

Idea   Biofeedback   Metody terapii