fbpx
Klinika Sportu

Spotkania indywidualne

 

<

KLINIKA SPORTU fizjoterapia motoryka sport

Poznaj swoje rezerwy i wykorzystaj je w sytuacjach treningowych oraz rywalizacji sportowej

 

Przeznaczone są zarówno dla zawodników jak i trenerów, którzy chcą rozwinąć swój potencjał poprzez trening mentalny. Spotkania służą rozpoznaniu i rozwinięciu rezerw aby poprawić funkcjonowanie w sytuacji treningowej oraz rywalizacji sportowej.

Podczas pierwszego spotkania:

  • Przedstawiają Państwo swoje oczekiwania, potrzeby, cele.
  • Określamy potencjał i rezerwy.
  • Wyznaczmy wspólny cel oraz plan pracy.
  • Omawiamy metody pracy dopasowując je do indywidualnych potrzeb zawodnika/ trenera/ rodzica.

Ze spotkań mogą skorzystać także rodzice sportowca, którzy chcieliby się dowiedzieć jak wspierać i inspirować młodego sportowca w realizacji jego pasji.

Zobacz również:

Trening funkcjonalny   Bańks chińska   Terapia indywidualna

Masaż uciskowy BOA   Analiza składu ciała   Idea