fbpx
Klinika Sportu

 

KLINIKA SPORTU fizjoterapia motoryka sport

Przygotowanie motoryczne jako fundamentalny element we współczesnym sporcie

 

Przygotowanie motoryczne jest fundamentalnym elementem we współczesnym sporcie. W dzisiejszych czasach zawodnik musi sprostać coraz to większym wymogom, aby osiągnąć sukces sportowy. Wymogi często te stają się destrukcyjne dla kości, mięśni oraz systemu nerwowego sportowców. Pojawiła się konieczność podjęcia działań, poprawiających poziom zdolności motorycznych sportowca, także juniora. Dlatego w dzisiejszych czasach tak bardzo podkreśla się rolę odpowiednio zaplanowanego treningu funkcjonalnego.


Podczas kształtowania zdolności motorycznych należy pamiętać, że rozwój ruchowy człowieka toczy się w tempie właściwym dla danej jednostki. Pewne dyspozycje rozwijają się szybciej, a niektóre wolniej. Podatność organizmu na bodźce treningowe i metodykę szkolenia, mogą dodatkowo pogłębiać zróżnicowanie właściwości psychofizycznych.


Celem treningu wśród młodych sportowców będzie rozwój ogólny oraz stworzenie szerokiego i stabilnego fundamentu sprawnościowego. Prawidłowy trening motoryczny powinien skupiać się na wykonywaniu różnorodnych działań ruchowych z akcentem na technikę oraz zadania funkcjonalne, charakterystyczne dla danej dyscypliny sportowej.

Technika ruchu zależy od wielu faktorów, między innymi od gotowości koordynacyjnej (siła, szybkość, wytrzymałość), funkcji ośrodkowego układu nerwowego (OUN) oraz zdolności psychologicznych (motywacja, koncentracja, nastawienie).

 

W treningu u młodego sportowca skupiamy się na pobudzeniu następujących sfer:

Sfera sensomotoryczna: postrzeganie, różnicowanie bodźców, kontrola ruchu. Poznane ćwiczenia wykonywane są w zmieniających się warunkach przy utrzymaniu właściwej struktury ruchowej:  

  • zmiana tempa i kierunku ruchu,
  • zmiana wielkości użytej siły,
  • zmiana objętości ruchu,
  • łączenie strukturalne różnych form ruchu,
  • odtwarzanie zmiennych rytmów i akcentowanie faz ruchu,
  • ćwiczenia symetryczne i asymetryczne,
  • samodzielne rozwiązywanie zadań ruchowych,
  • różnorodne warunki przestrzenne ruchu (otwarte, zamknięte),
  • ograniczenie kontroli wzrokowej

Sfera intelektualna: wiedza teoretyczna oraz praktyczne doświadczenia,  

Sfera społeczna: wzajemna współpraca w zespole


Prawidłowe kształtowanie zdolności koordynacyjnych pozwoli młodemu graczowi wykonywać zadania ruchowe w sposób prawidłowy, szybki i skuteczny.


Proces treningowy realizowany jest w sposób wszechstronny. Są to ćwiczenia siły dynamicznej, skoczności, koordynacji ruchowej, gibkości.

 

Odpowiednio zaplanowany trening funkcjonalny kluczem do sukcesu

Zobacz również:

Testy motoryczne   Odnowa biologiczna   Zaufali nam

Konsultacja   Voodoo flossing   Masaż przyrządowy