fbpx

Pakiet blue

 

KLINIKA SPORTU fizjoterapia motoryka sport

Testy pozwalają ocenić potencjał całej drużyny, jak i poszczególnych zawodników oraz ustalić ich mocne i słabe strony

 

Pakiet Blue:

 • Testy funkcjonalne
 • Testy motoryczne
 • -10 % na wszystkie usługi z zakresu fizjoterapii
 • -10% na kolejne testy

 

TESTY FUNKCJONALNE

Testy funkcjonalne to przede wszystkim ocena w systemie FMS (Functional Movements Screen) - zestaw fundamentalnych wzorców ruchowych człowieka, podlegających ocenie jakościowej. Podczas testu mamy możliwość identyfikacji ograniczeń i występujących asymetrii.

 

Badanie składa się z 7 zadań ruchowych, dla których maksymalną łączną oceną jest 21 punktów. Punktacja poszczególnych zadań pozwala ukierunkować działania korygujące, reedukujc tym samym właściwe wzorce ruchowe i przywracając optymalną koordynację nerwowo-mięśniową. Z badaniem FMS łączymy również inne testy funkcjonalne specyficzne dla danej dyscypliny sportowej lub aktywności, jaką wykonujesz.

 

TESTY MOTORYCZNE

Testy motoryczne dobierane są indywidualnie według Twoich potrzeb i specyfiki uprawianej dyscypliny.

 

Badanie zawiera w sobie zwykle takie elementy jak:

 • badanie antropometryczne ciała wraz z pomiarem tkanki tłuszczowej,
 • pomiar wyskoku wraz z wyznaczeniem parametru mocy,
 • zwinność,
 • szybkość,
 • wydolność beztlenowa wraz z wyznaczeniem indeksu zmęczenia,
 • wydolność tlenowa wraz z wyznaczeniem VO2max – metoda pośrednia,
 • testy specyficzne dla danej dyscypliny sportowej

 

Testy pozwalają ocenić potencjał całej drużyny, jak i poszczególnych zawodników oraz ustalić ich mocne i słabe strony. Dzięki wynikom mamy możliwość optymalnego dobierania i indywidualizowania obciążeń treningowych, monitorowania rozwoju sportowca i jego postępów w dłuższej perspektywie czasu. Możemy również ocenić jego predyspozycje, jeśli chodzi o dyscyplinę sportową/pozycję na boisku.


TESTY WYKONANE ZOSTANĄ DWUKROTNIE, CELEM MOŻLIWOŚCI PORÓWNANIA WYNIKÓW I ICH OCENY W KONTEKŚCIE PRZEPRACOWANEGO OKRESU.


Po wykonaniu badania otrzymasz pełen raport, a jeśli tylko zechcesz ułożymy dla Ciebie indywidualny program treningu motorycznego wraz z zaleceniami, które powinieneś realizować, celem podniesienia poziomu swojej sprawności (usługa dodatkowa). Stosując się do nich zwiększamy swoją sprawność fizyczną, oraz umożliwiamy zmniejszenie ryzyka wystąpienia kontuzji!

 

Optymalne dobieranie i indywidualizacja obciążeń treningowych, monitoring rozwoju sportowca i jego postępów w dłuższej perspektywie czasu

Zobacz również:

Idea   Trening kompetencji emocjonalnych   Analiza składu ciała

Trening funkcjonalny   Trening motoryczny   Pakiet Red