fbpx
Klinika Sportu

Trening kompetencji emocjonalnych

 

KLINIKA SPORTU fizjoterapia motoryka sport

 Poznanie roli emocji w myśleniu i działaniu oraz zwiększenie samoświadomości w danym obszarze

 

Oferta ta skierowana jest do zawodników oraz trenerów i koncentruje się na rozwoju kompetencji emocjonalnych. Zajęcia te pozwalają na poznanie roli emocji w myśleniu i działaniu oraz zwiększeniu samoświadomości w danym obszarze. Trening pozwala zrozumieć jakie emocje i kiedy wspomagają działanie, a jakie przeszkadzają. Zajęcia mają wpływ na rozwinięcie umiejętności zarządzania swoimi emocjami, umiejętność rozumienia i zarządzania emocjami innych oraz umiejętność akceptacji emocji.

Od czego zaczynamy?

  • Określamy potencjał i rezerwy w zakresie kompetencji emocjonalnych.
  • Na podstawie analizy danych określamy cel oraz plan działania.
  • Dopasowujemy trening do indywidualnych potrzeb osoby trenującej.
  • Omawiamy rolę emocji w efektywnym działaniu w sporcie.

(Forma zajęć to spotkania indywidualne lub warsztaty grupowe).

Zobacz również:

Nasz zespół   FMS   Trening motoryczny

Voodoo Flossing   Idea   Compex