nasz zespół

 

KLINIKA SPORTU fizjoterapia motoryka sport

Jesteśmy grupą specjalistów, dla których pojęcie nowoczesnej fizjoterapii oraz przygotowania fizycznego i mentalnego ma ogromne znaczenie

 

Twoje zdrowie i sprawność fizyczna są dla Nas najważniejsze. Zdajemy sobie sprawę, że sport w dzisiejszych czasach to nie tylko trening z trenerem - dlatego też w naszym zespole spotkasz ludzi specjalizujących się w różnych dziedzinach naukowych jak: fizjoterapia, trening funkcjonalny i motoryczny, psychologia, dietetyka.


Pomagamy osobom z różnych dyscyplin sportowych -  zespołowych jak i indywidualnych; tym, dla których aktywność fizyczna to praca lub sposób spędzania wolnego czasu. Dbamy również o sprawność osób, które z wysiłkiem fizycznym mają do czynienia okazjonalnie.


  

mgr Łukasz Dworakowski

Łukasz DworakowskiFizjoterapeuta, absolwent II Wydziału Lekarskiego - Oddział Fizjoterapii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów podyplomowych Fizjoterapii w Sporcie WSM. Wykładowca na studiach podyplomowych AWF Warszawa - kierunek Psychologia Sportu oraz podczas kursów trenerskich UEFA organizowanych przez Mazowiecki ZPN.  Fizjoterapeuta Reprezentacji Polski szóstek piłkarskich. Koordynator ds. medycznych FCBEV i EV. Sprawuje szeroko pojętą opiekę medyczną nad zawodnikami FC Barcelona Escola Varsovia oraz Escola Varsovia. Fizjoterapeuta w Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży PZPN na Mazowszu. Wielokrotny fizjoterapeuta reprezentacji Mazowsza podczas turniejów o Mistrzostwo Polski. W przeszłości doświadczenie zdobywał pracując w szpitalnym Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii oraz na oddziałach: Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Kardiochirurgii i wielu innych. Zastępca kierownika Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii w Szpitalu Praskim pw. Przemienienia Pańskiego.

Kursy i szkolenia:

 • Pinopresura 12-14/10/2017
 • Wkładki ortopedyczne - koncepcja Balkefors 03-04/07/2017
 • Dry Needling Integrated 29/06 - 02/07/2017
 • Diagnostyk różnicowa 10/2017
 • IASTM – Smart Tools Instrumental Assisted Soft Tissue Mobilization 03-04/12/2016
 • FIFA Diploma in Football Medicine - obecnie (szkolenie online)
 • Koncepcja długofalowego rozwoju motorycznego młodych piłkarzy nożnych 30/04/2016
 • FMS (Functional Movement System) - ocena funkcjonalna oraz ćwiczenia korygujące 26-27/02/2016
 • Trening Funkcjonalny - moduł zaawansowany 31/05/2015
 • Sport dzieci i młodzieży - medyczne aspekty treningu. Trening funkcjonalny dzieci i młodzieży 26/04/2015
 • Rehabilitacja w sporcie z elementami traumatologii sportowej 29/03/2015
 • Mulligan Concept Part A, B, C 10-12/2013
 • Współczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich 03/2012 - 06/2013
 • Taping rehabilitacyjny - taping stosowany w rehabilitacji i sporcie 09/2012
 • PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) 07-08/2012
 • Kinesiology taping 04/2012
 • Masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki masażu wykorzystywane w fizjoterapii 11/2011
 • Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band 05/2011
 • Warsztat: Terapia TECAR Winback 28/03/2017 i 27/10/2017
 • Warsztat: Praktyczna fizjologia w sporcie 26/03/2017
 • Warsztat: Podejście osteopatyczne w kontuzjach sportowych 02/12/2016
 • Warsztat: Urazy piłkarskie 16/04/2015
 • Warsztat: Metoda FDM 10/05/2014
 • Warsztat: Przepona w praktyce osteopaty 06/2012
 • Webinar: Żywienie i suplementacja, a kontuzje w sporcie 06/02/2017
 • Webinar: Rola osteopatii w terapii elitarnych sportowców 01/02/2017

Konferencje:

Uczestnictwo czynne:

 • Konferencja - XI Wiosna z Fizjoterapią - Fizjoterapia w Pediatrii „Badanie screeningowe młodego sportowca na przykładzie zawodnika uprawiającego piłkę nożną” - prowadzenie warsztatów 07/04/2017

Uczestnictwo bierne:

 • Konferencja FIFA i Isokinetic - The future of football medicine - 13-15/05/2017
 • Konferencja CMC - Innowacyjny Projekt CMC11 - 25/02/2016
 • Konferencja PSTM -  Nowoczesne trendy w przygotowaniu motorycznym i fizjoterapii sportowej - 04-06/12/2015
 • Konferencja - Leczenie i profilaktyka urazów w grach zespołowych 25/10/2014
 • Konferencja Komisji PKOL - Kręgosłup w sporcie - 04/10/2014
 • I Sympozjum fizjoterapeutyczne CMC - Staw kolanowy - 05/09/2014
 • Konferencja Komisji PKOL - Żywienie ludzi aktywnych 2013 - 04-05/10/2013
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Postępy fizjoterapii i rehabilitacji - 23/06/2012
 • V Konferencja Sekcji Kardiologii Sportowej PTK, VI Olimpijski Dzień Kardiologii - 06/12/2011

  

mgr Katarzyna Skwarek

Katarzyna SkwarekPsycholog sportu, psycholog rozwoju osobistego oraz terapeuta neurofeedback. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Psychologii Sportu na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie SWPS w Warszawie ( praca z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalnych trenera i ich wpływu na spójność zespołu i motywację współpracujących z nim zawodników na przykładzie piłki nożnej). Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z zawodnikami dyscyplin indywidualnych i zespołowych, współpracy z trenerami oraz rodzicami dzieci uprawiających sport. Aktualnie współpracuje z Escolą Varsovia w zakresie treningu mentalnego zawodników oraz jako pracownik naukowo-dydaktyczny z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie.  Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Podsekcji Psychologii Sportu Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz European Federation of Sport Psychology.

Kursy i szkolenia:

 • Szkolenie EEG-Biofeedback I Stopnia Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii BioMed ISNR International Society for Neurofeedback & Research
 • Skills for Psychological Recovery (SPR): A structured preventive early intervention for trauma survivors. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Wiedeński System Testowy- obsługa systemu oraz zastosowanie testów COG, ALS, LVT, DAUF, FLIM, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Jak być lepszym w sporcie? Optymalizacja zachowania w sytuacji startowej. Uniwersytet Warszawski i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • Jak wspierać by nie wywierać presji? Stymulowanie rozwoju w sporcie i poprzez sport. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Trauma Releasing Exercises (TRE) jako metoda regulacji nastroju. Uniwersytet Gdański oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Konferencje:

 • Praktyczna Psychologia Sportu: Koncepcje psychologiczne w treningu sportowym i zdrowotnym – nowe wyzwania, Uniwersytet Gdański i AWF Kraków, Gdańsk, 19-20.05.2016
 • „Kultura fizyczna i zdrowie w badaniach naukowych" Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, 24-25.09.2015
 • 14th European Congress of Sport Psychology. 2015 FEPSAC Congress, Bern, Switzerland, lipiec 2015
 • XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Psychologia w zmieniającym się świecie, Bydgoszcz, 18-21 września 2014
 • Rola czynników psychicznych w rozwoju kariery sportowej, AWF Kraków maj 2014
 • Praktyczna Psychologia Sportu - psychologiczne aspekty optymalizacji treningu sportowego i zdrowotnego, AWF Kraków 14-15.05.2010

Publikacje:

 • Katarzyna Marika Skwarek. The level of trainers' emotional competence, sense of common purpose and engagement in its implementation, and the impact on the quality of relationship with players in individual sports. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2014, Vol. 6, no. 2, pp. 103-111
 • Monika Guszkowska, Adriana Zagórska-Pachucka, Anna Kuk, Katarzyna Skwarek. Gender as a factor in differentiating strategies of coping with stress used by physical education students. Health Psychology Report. 2016, Vol. 4, no. 3
 • Monika Guszkowska, Anna Kuk, Adriana Zagórska, Katarzyna Skwarek. Self-esteem of physical education students: sex differences and relationships with intelligence. Current Issues in Personality Psychology. 2016, Vol. 4, nr 1, s. 50-57.
 • Monika Guszkowska, Anna Kuk, Adriana Zagórska, Katarzyna Skwarek.. The study competences of physical education students. The New Educational Review. 2015, Vol. 40, no. 2, s. 119-128
 • Mirosław Mikicin, Katarzyna Skwarek, Marta Szczypińska. Zmiany w poziomie gotowości uwagi, aktywacji i wydajności umysłu na skutek treningów neurofeedback-EEG w strzelectwie sportowym. Praktyczna psychologia sportu. Koncepcje psychologiczne w treningu sportowym i zdrowotnym - nowe wyzwania [Dokument elektroniczny] : IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa : Gdańsk, 19-20 maja 2016
 • Monika Guszkowska, Adriana Zagórska-Pachucka, Anna Kuk, Katarzyna Skwarek. Gender as a factor in differentiating strategies of coping with stress used by physical education students. Health Psychology Report. 2016, Vol. 4, no. 3

 

Jeśli więc chciałbyś/chciałabyś osiągnąć więcej - zadbać o swoje ciało i umysł, nie dopuścić do wystąpienia kontuzji lub pokonać ją i wrócić silniejszym, zaufaj nam! Naszym celem jest Twój cel, sukcesem Twój sukces! 

Zobacz również:

Idea   Zaufali nam   Partnerzy

Co leczymy   Fizjoterapia   Psycholog sportowy