fbpx
Klinika Sportu

plecy

 

KLINIKA SPORTU fizjoterapia motoryka sport

Klinika Sportu to gabinet nowoczesnej fizjoterapii i kompleksowego podejścia do Twojego zdrowia

 

Kręgosłup

Kręgosłup składa się z 7 kręgów szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, kości krzyżowej i ogonowej. Posiada cztery krzywizny: dwie w kierunku przednim (lordoza lędźwiowa i szyjna) i dwie w kierunku tylnym (kifoza piersiowa i na poziomie kości krzyżowej).

Kręgi to niewielkie kości składające się w części przedniej z trzonu i w części tylnej z łuku. Między trzonami znajdują się krążki międzykręgowe potocznie nazywane „dyskami”. Pełnią kluczową rolę w stabilności i mobilności kręgosłupa.


Około 80% populacji doświadczy bólu kręgosłupa w czasie swojego życia.


Podstawową funkcją kręgosłupa jest przenoszenie obciążeń, ochrona wrażliwych struktur ciała oraz ruch. Odcinek lędźwiowy charakteryzuje się dużą mobilnością i poddawany jest największym obciążeniom z całego kręgosłupa. Z tego względu na skutek przeciążeń może dojść do uszkodzenia stawów kręgosłupa, więzadeł, krążków międzykręgowych i mięśni, które są niezbędne do zachowania stabilności. Przyczynę bólu kręgosłupa poznajemy poprzez dokładne badanie kliniczne oraz badania obrazowe: RTG, Tomografię Komputerową, Rezonans Magnetyczny.

 

Ból pleców

Mówiąc o bólu pleców myślimy o dolegliwościach w rejonie lędźwiowo-krzyżowym. Nie będę wymieniał wszystkich możliwych przyczyn dysfunkcji kręgosłupa aby przedstawić ogólny zarys problemu.

Ilu z Was doświadczyło bólu pleców przynajmniej raz?

Jest to bardzo powszechna dolegliwość dotycząca około 85% populacji. Charakteryzuje ją ból rozchodzący się w okolicy kręgosłupa oraz ograniczenie ruchomości ciała. „Ostry ból kręgosłupa” może wystąpić na skutek gwałtownego ruchu i powodować poważne dolegliwości. Najczęściej problem pojawia się podczas próby podniesienia/dźwignięcia przedmiotu z ziemi nie zachowując stabilnej pozycji czując przy tym, że plecy „zablokowały się” lub „coś się przesunęło”. W wypadku intensywnych dolegliwości uniemożliwiających normalne funkcjonowanie konieczny będzie okres odciążenia i odpoczynku.

 

Uszkodzenia Dysku

Krążki międzykręgowe umieszczone są między trzonami kręgów danego segmentu kręgosłupa i pełnią funkcję amortyzatorów. Składają się z centralnie ułożonego jądra miażdżystego otoczonego silnym pierścieniem włóknistym. Ruch kręgów powoduje przesunięcie się jądra wewnątrz pierścienia włóknistego. Zgięcie kręgosłupa powoduje przesunięcie tylne jądra, wyprost natomiast przesunięcie przednie.

Obciążanie kręgosłupa bez zachowania odpowiedniej postawy lub pod zbyt dużym obciążeniem powoduje przeciążenie dysku. Dochodzi do przesunięcia się jądra miażdżystego, nacisku na pierścień włóknisty i wytworzenia się przepukliny. W bardziej poważnym wypadku dochodzi do przerwania pierścienia otaczającego dysk i wydostania się materiału z krążka międzykręgowego.

W większości przypadków można zastosować leczenie zachowawcze. W początkowych fazach może być konieczne odciążenie kręgosłupa za pomocą kołnierza lub gorsetu oraz stosowanie farmakoterapii w zarządzaniu bólem.


Terapia manualna (masaż, mobilizacje stawów, terapia punktów spustowych) będzie kluczowym elementem procesu rehabilitacji.


Terapeuta będzie miał za cel zmniejszyć ból, przywrócić ruchomość kręgosłupa oraz stworzyć program prewencyjny, aby pomóc pacjentowi utrzymać efekty terapii. Zmiana codziennej aktywności może być konieczna, aby pacjent nie doświadczał nawrotów urazu.

 

Kręgozmyk (Spondylolysis)

Kręgozmyk to dolegliwość charakteryzująca się zmianą w kształcie kręgosłupa lędźwiowego, a dokładnie przerwanie ciągłości łuku kręgowego w części miedzy górnym a dolnym wyrostkiem stawowym. Ta przerwa w ciągłości kości zostaje wypełniona gęstą tkanką włóknistą. Powody powstawania tej dysfunkcji nie są dokładnie znane, powszechnie uznaje się, że niektórzy po prostu mają wrodzoną słabość tych elementów kręgosłupa. Powtarzające się mikrourazy lub jeden gwałtowny ruch mogą spowodować złamanie kości i ból pleców. Jeśli wyrostki stawowe ulegną uszkodzeniu po obu stronach, wtedy trzon kręgu ma tendencję do przesuwania się w kierunku przednim względem trzonu poniżej. Ta patologia to jeden z głównych powodów bólu pleców u dorosłych oraz często u młodych sportowców.

Najczęściej patologia ta dotyczy piątego kręgu lędźwiowego (L5), który zsuwa się z kości krzyżowej (S1). Ten stan jest typowo niegroźny, jednak jej postępujący charakter może doprowadzić do niestabilności kręgosłupa lędźwiowego. Istotne jest zatem aby zdiagnozować problem jak najwcześniej odpowiednimi badaniami obrazowymi oraz klinicznym. Historia choroby oraz badanie kliniczne będą podstawą do określenia patologii jednak bardziej dokładne badanie będzie potrzebne. Złamania wyrostków stawowych może być ciężkie do zaobserwowania na zdjęciu rentgenowskim, w takim wypadku wykonanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego będzie konieczne. Pogłębianie się dysfunkcji może prowadzić do zwężenia kanału kręgowego (stenosis), kompresji tkanki nerwowej oraz jej podrażnienia. Należy pamiętać, że nie każdy przypadek kręgozmyku jest spowodowany złamaniem wyrostka stawowego, u starszych pacjentów powodem może być degeneracja połączeń międzykręgowych.


Leczenie niemal zawsze zachowawcze, składa się z: ćwiczeń wzmacniających kręgosłup, aby zmniejszyć przesunięcie się przednie kręgu, korekcji ustawienia miednicy, redukcji hiperlordozy lędźwiowej oraz poprawienia kontroli miedniczno-lędzwiowej.


Stosuję się również terapię manualną w zależności od zaawansowania objawów. Leczenie chirurgiczne należy brać po uwagę przy niestabilności kręgosłupa oraz dużego przesunięcia między zajętymi kręgami. Wykonuję się wtedy zespolenie elementów niestabilnych. Należy pamiętać, że po operacji pacjent nadal będzie wymagał okresu rehabilitacji aby pozbyć się wszystkich objawów.

 

Najważniejsze dla nas jest Twoje zdrowie!

Zobacz również:

Konsultacja   Pinopresura   Testy i badania

Fizykoterapia   Biodro   Masaż